ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα πτυχία Ξένων Γλωσσών που μπορείτε
να αποκτήσετε κατόπιν της παρακολούθησης μαθημάτων
CAMBRIDGE
Πιστοποίηση Αγγλικών
OSD
Πτυχίο Γερμανικής Γλώσσας
DELF & DALF
Πτυχία Γαλλικής Γλώσσας
MICHIGAN
Πιστοποίηση Αγγλικών
CAMBRIDGE
Εξετάσεις Αγγλικών
TOEIC
Πτυχία Αγγλικής Γλώσσας
IELTS
Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας
CILS
Πτυχίο Ιταλικής Γλώσσας
TOEFL
Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας
ΚΠΓ
Κρατικά Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας
(για όλες τις γλώσσες)
MSU
Εξετάσεις Αγγλικών
CITY AND GUILDS
Πτυχία Αγγλικής Γλώσσας
(IESOL & ISESOL)
ESB
Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας
CELI
Πτυχίο Ιταλικής Γλώσσας
GOETHE
Πτυχίο Γερμανικής Γλώσσας
PLIDA
Πτυχίο Ιταλικής Γλώσσας
SORBONNE
Πτυχία Γαλλικής Γλώσσας
GOETHE
Πτυχίο Γερμανικής Γλώσσας
ΡΩΣΙΚΑ
Πτυχίο Ρώσικης Γλώσσας
ΑΡΑΒΙΚΑ
Πτυχίο Αραβικής Γλώσσας
ΚΙΝΕΖΙΚΑ
Πτυχίο Κινεζικής Γλώσσας
ΤΟΥΡΚΙΚΑ
Πτυχίο Τουρκικής Γλώσσας
GMAT
Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας
GRE
Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας
DELE
Πτυχίο Ισπανικής Γλώσας