ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Η εκπαίδευση είναι μια δυναμική διαδικασία κατά την οποία οι προηγούμενες εμπειρίες επηρεάζουν τις επόμενες...

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Για τους μαθητές της Γ' και της Δ' τάξης υπάρχουν νέα μαθήματα και νέες δραστηριότητες. Ιστορία και Θρησκευτικά, Μαθηματικά καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο τμήμα των δραστηριοτήτων για τις χρονιές αυτές.

Στις τάξεις Ε’ και ΣΤ’ η μελέτη είναι περισσότερο συστηματική και ένας από τους στόχους είναι η σωστή προετοιμασία των μαθητών για την επόμενη βαθμίδα της εκπαίδευσης.

ΜΕΘΟΔΟΣ

Η υλοποίησης του προγράμματος εκπαίδευσης θα γίνεται με δύο τρόπους:

1. Καθημερινά τμήματα (5-6 ατόμων) όπου πεπειραμένοι δάσκαλοι βοηθούν τα παιδιά στα μαθήματα της επόμενης μέρας.
2. Συμπληρωματική μελέτη των μαθημάτων του Δημοτικού σχολείου μέσω υπολογιστή από το σπίτι με το επαναστατικό πρόγραμμα ‘’alfametono’’.

ΩΡΑΡΙΟ

Ο συνηθέστερος ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθεια ενός μαθητή είναι η ανεπαρκής και αποσπασματική μελέτη στο σπίτι, γι’ αυτό τα μαθήματα θα γίνονται καθημερινά 15:00 με 16:30 και 16:30 με 18:00 όπου οι μαθητές με μιάμιση ώρα μελέτης θα έχουν αφομοιώσει την ύλη της επομένης μέρας.